9. april 1940 – Da vi blev besat

Den 9. april 1940 overskred de tyske tropper grænsen til det neutrale Danmark og landsatte tropper i en række havne. Tretten danske soldater samt to piloter blev dræbt under forsøg på at standse den tyske fremrykning, mens 203 tyskere meldtes dræbt.

Holbæk Amts Socialdemokrat d. 9. april 1940 med bl.a. regeringens proklamation.
Holbæk Amts Socialdemokrat d. 9. april 1940 med bl.a. regeringens proklamation.

De første tyske tropper kom i land ved Gedser klokken lidt i fire om morgenen og efterhånden skete grænseoverskridelsen flere steder i landet. I løbet af morgenen nåede de tyske tropper til Slagelse, derefter Ringsted og så Roskilde.

Rigsrådet bestående af Kong Chr. d. 10., Statsminister Stauning, Udenrigsminister Munch, forsvarsminister Alsing Andersen og cheferne for hæren og søværnet Prior og Rechnitzer valgte at overgive sig. Regeringen håbede i stedet at kunne forhandle sig frem til en fordelagtig besættelsesaftale med Tyskland.

Som et resultat af de danske myndigheders samarbejdsvenlige indstilling erklærede den tyske besættelsesmagt, at Tyskland ville “respektere den danske nationale suverænitet og territoriale integritet, så vel som neutralitet.”

Mange danskere – også i Holbæk og omegn – vågnede den 9. april uden at være klar over, at besættelsen allerede var sket.

De lokale aviser bragte selvfølgelig nyheden om Danmarks besættelse. På forsiden af Holbæk Amts Social-Demokrat den 9. april 1940 kan man læse regeringens proklamation til det danske folk om at regeringen – under protest – har “besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted” og dertil Kong Christian X’s opfordring til “korrekt og værdig optræden”. På forsiden kan man også læse, at der indføres mørklægning, en meddelelse fra den tyske overkommando.
De mest lokale nyheder på forsiden er fra Kalundborg og handler om en plantagebrand dagen før, som var startet på grund af pibe udrensning.

Man måtte forvente at få sin daglige avis på “usædvanlige tider”. Holbæk Amts Socialdemokrat, 10. april 1940.
Man måtte forvente at få sin daglige avis på “usædvanlige tider”. Holbæk Amts Socialdemokrat, 10. april 1940.

At den nye situation og havde indvirkning på aviserne kan ses i en notits dagen efter i Holbæk Amts SocialDemokrat, hvor der står: “Under Hensyn til de indtrufne Begivenheder vil Bladets Læsere flere Steder faa deres daglige Avis til usædvanlige tider”.

Garnisionskommandant Lunn på Ridetur
I løbet af morgenen den 9. april spredte der sig et rygte i byen om, at garnisionskommandant oberst Lunn skulle have taget livet af sig selv i græmmelse over kapitulationen. Da Lunn hørte om rygtet, lod han sin hest sadle og red en formiddagstur op og ned ad Ahlgade for at dementere rygterne.

Senere tog han imod en tysk opklaringsenhed, der rullede op foran kasernen i Holbæk og ville tale med kommandanten. Mødet foregik, ifølge overleveringen, på et pissoir – omgivelser, som Lunn fandt passende for et møde med værnemagten.

Efter mødet med Lunn, mødtes den tyske officer med byrådet. De tyske soldater forlod kasernen og slog sig ned ved Søndre Skole. Nu var Holbæk også blevet besat.