Kongen og Holbæk

Kong Christian d. X var populær under besættelsen. Han var et samlingspunkt under besættelsen – også i Holbæk.

Kongenålen (øverst) og Konge-Emblemet (nederst) udgivet i forbindelse ned Kong Christian X's 70 års fødselsdag i 1940. Foto: Jakob Øhlenschlæger (CC BY-SA 3.0)
Kongenålen (øverst) og Konge-Emblemet (nederst) udgivet i forbindelse ned Kong Christian X’s 70 års fødselsdag i 1940. Foto: Jakob Øhlenschlæger (CC BY-SA 3.0)

Kongemærker
I forbindelse med Kongens 70 års fødselsdag blev der udgivet en såkaldte “kongenål” i gult metal, som man kunne sætte i tøjet. Overskuddet fra salget gik til en folkegave til Kong Christian den Tiendes Fond.
Holbæk Amts Socialdemokrat 2. oktober 1940.
Holbæk Amts Socialdemokrat 2. oktober 1940.

Nålen blev solgt i perioden 15.-30. september 1940 for 25 øre. I Holbæk Amts Socialdemokrat d. 2. oktober 1940 kan man læse, at det var Fru fotograf Vald. Hansen i Nygade, som har stået for salget af kongenålen i Holbæk og hun har solgt 8500 nåle. Dertil kommer at Amtskontoret har solgt 26.000 stk.

Også en anden kongenål, eller retteligt Konge-emblemet, blev udgivet og er måske nok den, der er bedst kendt. Den var udført i sterlingsølv og rød emalje. Konge-emblemet blev udgivet frem til Kong Christian d. Xs død i 1947.

Telegram til kongen
I Holbæk Amts Socialdemokrat d. 27. september 1943 – dagen efter kongens 73. fødselsdag – kunne man under overskriften “Kongens fødselsdag fejredes i Holbæk” bl.a. læse:

Holbæk Amts Socialdemokrat 27. september 1943.
Holbæk Amts Socialdemokrat 27. september 1943.

“Der flagedes overalt i Holbæk i Gaar i Anledning af Kongens Fødselsdag. Adskillige Handlende havde markeret Dagen ved smukke Vinduesudstillinger, holdt i de smukke hvid-røde Farver”.

Og længere nede i artiklen kan man læse om hvordan arbejderne hos tømrermestrene Asmussen og Weber tog initiativ til at samles med funktionærerne og hr. og fru Weber for at højtideligholde Kongens fødselsdag ved bl.a. at hænge et billede op af kongen – og den tidligere socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning, der var død året forinden. Sammen sendte de et lykønsknings telegram til Kongen.

Også Holbæk by, sendte telegram til majestæten underskrevet af borgmester Alfred Hansen, hvor man ønskede “en fri og lykkelig Fremtid for Danmarks Konge, det danske Land og Folk”.