Soldaterne marcherede ombord på sverigesfærgen

Oberst Helge Bennike, Chef for 4. regiment drog med en del af sine soldater til Sverige den 9. april 1940 for at kæmpe videre mod tyskerne. Foto: Nationalmuseet.
Oberst Helge Bennike, Chef for 4. regiment drog med en del af sine soldater til Sverige den 9. april 1940 for at kæmpe videre mod tyskerne. Foto: Nationalmuseet.
Da tyskerne overfaldt Danmark d. 9. april 1940, var det ikke alle som fulgte kongens og regeringens ordre om at nedlægge våbene. Nogle var parate til at rejse til Sverige for at kæmpe videre.

I Roskilde havde oberst Helge Bennike (11. januar 1886 i København – 8. februar 1964) kommandoen over 11. bataljon, 4. regiment, der har tre kompagnier i Roskilde, et i Holbæk og et i Nørre Jernløse.

Da ordren om overgivelsen kom, overvejede Bennike hvad han skulle gøre. Han kom frem til, at der ikke var nogen grund til at blive og kæmpe i Danmark, og ville i stedet søge til Sverige.

Bennike udstedte derfor ordre til sine soldater om, at tage til Sverige.

Bataljonen satte sig i bevægelse mod Helsingør og to kompagnier og nogle få andre kom frem.

Oberst Bennikes styrke efter den er blevet interneret i Ljungbyhedlejren ved Helsingborg. Til højre ses Oberst Bennike. Foto: Nationalmuseet.
Oberst Bennikes styrke efter den er blevet interneret i Ljungbyhedlejren ved Helsingborg. Til højre ses Oberst Bennike. Foto: Nationalmuseet.
Efter aftale marcherede det første kompagni mod færgen kort før sejlads og politiet kunne ikke rigtig stille noget op mod det kompagni soldater, som marcherer direkte ombord på færgen og gikr i dækning, hvorefter færgen sejlede mod Sverige.

Endnu et kompagni kom til Helsingør og efter at være blevet stoppet, marcherede ca. en tredjedel af soldaterne mod havnen og sejlede med opmålingsfartøjet “Freja” til Sverige.

I Sverige, der ikke var blevet besat af Tyskland samtidig med Danmark og Norge, blev de danske soldater interneret og senere overtalt til at rejse hjem til Danmark.

Hør forfatteren Keld Yding Sørensen fortæller om Oberst Bennike og hans bataljons tur til Helsingør og Sverige i videoen herunder:

Videoen herover er produceret af Jesper von Staffeldt og velvilligt stillet til rådighed af Holbaekonline.dk.

Keld Yding Sørensen har skrevet bogen “Angrebet” i den genskaber han den 9. april 1940 minut fra minut set med både danske og tyske briller.Du kan læse uddrag af hans bog på www.angrebet.dk.