Modstandsfolkene

Der var omkring 800 modstandsfolk i Holbæk og omegn. Tallet stemmer fra Frihedsmuseets Modstandsdatabase.

Frihedskæmperparade i Strandparken i Holbæk d. 13. maj 1945. Foto: Frihedsmuseet.
Frihedskæmperparade i Strandparken i Holbæk d. 13. maj 1945. Foto: Frihedsmuseet.

Det var dog langt fra alle, som var aktive i modstandskampen og formentlig kom langt de fleste først til i forbindelse med slutningen af krigen, ligesom det skete over hele landet.

Typer af modstandsfolk
Det var nødvendigt for de organiserede modstandsfolk at kunne modtage hjælp fra omgivelserne -både en systematisk fra f.eks. venner eller familie, men også mere spontant her og nu.

Modstandsfolk er i Modstandsdatabasen blevet indelt i forskellige typer, alt efter graden af involvering. Nogle af dem er:

Aktiv – De organiserede modstandsfolk.
Hjælper – Personer, som mere systematisk har bistået modstandsfolk uden selv at tage aktiv del, f.eks. ved at stille sit hjem til rådighed eller ved at støtte modstandsbevægelsen med penge.
Situationsbetinget hjælper – Personer, som har ydet hjælp spontant i en pludseligt opstået situation, eksempelvis i forbindelse med flugt.
Tilknyttet efter befrielsen – Personer, som er blevet optaget på styrkelisterne efter befrielsen som hjælpemandskab eller lignende.