Kategoriarkiv: Dagliglivet

I biografen

Med besættelsen var det slut med at vise engelske og franske film. Senere i besættelsestiden – 1. januar 1943 – blev det også forbudt at vise amerikanske film i biograferne. Der var til gengæld ikke mangel på tyske film.

En sådan film var f.eks. “Kampflyver DIII-88”, som i august 1940 blev vist i Kino-Teatret i Smedelundsgade.

Biografannoncer fra Holbæk Amts Avis, 8. august 1940.
Biografannoncer fra Holbæk Amts Avis, 8. august 1940.

I Holbæk Amts Avis den 8. august 1940 er der en annonce for “Kampflyver DIII-88”. Om filmen står der “Aktuel spændende flyverfilm. forrygende sensationer, kamp.” Filmens to stjerne var skuespillerne Otto Wernicke og Chr. Kayssler.

I samme avis’ omtale af filmen står der, at “Filmen skal være særdeles spændende” og avisen citerer Aftenbladets anmeldelse: “Forbløffende fotografering – glimrende typer og udemærkede kunstnere – en spædning, der er ligefrem uudholdelig”.

Filmen, der betragtes som en nazistisk krigs- og propagandafilm, havde haft Danmarkspremiere den 19. december 1939, men fik først premiere i Holbæk d. 9. august året efter.

Filmen kan i øvrigt ses på archive.org

Omtale af "Den lille Vildkat" i Holbæk Amts Avis, 8. august 1940.
Omtale af “Den lille Vildkat” i Holbæk Amts Avis, 8. august 1940.

Samme dag som Kino-Teatret viste “Kampflyver DIII-88” kunne man i Holbæks anden biograf, Grand Teatret se den amerikanske musical “Den Lille Vildkat” med Gloria Jeans i hovedrollen, som den fattige pige, der bliver inviteret med til en sommerlejr for piger fra velhavende familier. Først bliver hun drillet på grund af sin baggrund, men så beslutter hun sig for at vise de snoppede rige piger, at hun er ligeså god som dem.

“Den Lille Vildkat”, havde ligesom “Kampflyver DIII-88” haft premiere i december året før.

Biograferne
Der var flere biografer vores område under besættelsen. I Holbæk var der to, Grand Teatret og Kino-Teateret. Men også rundt omkring i omegnens andre byer var der biografer, bl.a. i Jyderup og Tølløse.

Om Kino-Teatret
Kino-Teatret lå i Smedelundsgade nr. 22 og havde 265 pladser.

På hjemmesiden Biografmuseet.dk kan man læse, at biografdirektøren William Claudi i 1905 kom fra Aalborg til Holbæk, hvor han overtog Hotel Postgården. I 1922 solgte han Postgården og åbnede Kino-Teatret i Smedelundsgade.

Biografen eksisterede frem til 1947, hvor “Det Ny Kino” åbnede i Vimmelskaftet – i dag kender vi “Det Ny Kino” som Holbæk Teater.

William Claudi døde d. 23. december 1947.

Jyderup Kino
også i Jyderup var der biograf under besættelsen.

I 1936 åbnede Robert Freese Jyderup Kino. Biografen havde 200 pladser og var placeret lige ovrfor jenbanestationen.

Robert Freese var i øvrigt direktør indtil 1970. Først i 1994 lukkede biografen. Ifølge Biografmuseet.dk skete det da Jesper Christiansen, der som 16-årige havde overtaget biografen tre år tidligere, valgte at stoppe på grund af videreuddannsel.

Et forsøg på at drive biografen videre som foreningsbiograf mislykkedes.

Tølløse Bio
I begyndelsen af 1930erne åbnede Henning Jensen en biograf med plads til 134 personer. Biografen var i familiens eje indtil 1975 da sønnen Jørgen Jensen overlod biografen til Sven Erik Lambertsen. Han drev biografen videre indtil 1983, hvor biografen blev lukket. Ifølge Biografmuseet.dk var sidste film E.T.

Notitser om dagligdagen

At livet på trods af krigen ude i verden og besættelsen af Danmark i et eller andet omfang går videre, kan man forvisse sig om, hvis man læser de små notitser i de lokale dagblade:

Holbæks ældste Indbygger, Fru Kirstine Mogensen, Godthaabsvej, fylder d. 15. ds. 102 Aar. (Holbæk Amts Avis, 12. august 1940).

To Heste, der havde revet sig løs paa Marken, fordrev i Nat Tiden med en Spadserertur, gennem Godthaabsvej, hvor de gnavede af de forskellige Hække omkring Haverne (Holbæk Amts Avis, 12. august 1940)

Ved Rettem idømtes i Dag Chauffør Larsen og Sergent Andersen en Bøde paa henholdsvis 40 og 20 Kr. for Overtrædelse af Færdselsloven. (Holbæk Amts Avis, 13. august 1940)

Fredag d. 16. ds. afholder Holbæk Bold- og Idrætsforening halvaarlig Generalforsamling paa “Isefjord” (Holbæk Amts Avis, 13. august 1940)

I Eftermiddag afholdt Holbæk Husmoderforening paa Holbæk Slot hos Frk. Clausen en Demonstration af, hvorledes den halve Gris parteres og nedsaltet. Demonstrationen forestaas af Fru Maja Clausen.
(Holbæk Amts Avis, 1. oktober 1940)

Fru Oda Rolsted Christiansen begynder i Morgen Aften sin Undervisning i Dans, Step og Ballet paa Hotel “Postaarden” (Holbæk Amts Avis, 1. oktober 1940)

IKKE FÆRDIG

Et bombefly faldt ned i Tveje Merløse

Et britisk Mosquito fly styrtede ned ved Tveje Merløse i januar 1943.
Et britisk Mosquito fly styrtede ned ved Tveje Merløse i januar 1943.
Den 27. januar 1943 har sat sit spor i historien i den lille Nordvestsjællandske by Tveje Merløse ved Holbæk.

Den dag bombede otte britiske Mosquito jagerbombere B&W på Christianshavn. Angrebet var foranlediget af, at man mistænkte værftet for at bygge dieselmotorer til de tyske ubåde. Uheldigvis faldt bomberne ikke kun på fabrikken, men også i de omkring liggende beboelseskvarterer. 8 mennesker blev dræbt, 68 blev såret og mere end 2.000 mennesker på Islands Brygge måtte forlade deres hjem, mens bomber, som ikke var eksploderet, blev demonteret.

Dele fra det nedstyrtede Musquito-fly. Foto: Frihedsmuseet.
Dele fra det nedstyrtede Musquito-fly. Foto: Frihedsmuseet.

Efter at have tømt deres last af bomber over København, satte de otte Mosquito fly næsen mod vest for at flyve hjem til England.
Et af flyende blev ramt af tysk anti-luftskyts, og ved Tveje Merløse, godt 55 km fra København, ramte flyet toppen af træerne ved Merløsegård og styrtede mod jorden få hundrede mener længere fremme.

Begge besætningsmedlemmer, Piloten James George Dawson og navigatøren Ronald Harry Cox, blev dræbt ved nedstyrtningen. De er i dag begravet på hæderspladser på kirkegården ved Tveje Merløse Kirke.
James George Dawson blev 29 år og Ronald Harry Cox blev blev 25 år.

Mindekorset er placeret på det sted, hvor flyet styrtede ned. Foto: Rolf Larsen.
Mindekorset er placeret på det sted, hvor flyet styrtede ned. Foto: Rolf Larsen.

På det sted, hvor flyet ramte jorden, er der opstillet et mindekors, som kan ses, hvis man går af den gamle kirkesti mellem Tveje Merløse og Langerød.

Borgerne i Tveje Merløse var så taknemlige over, at deres to-tårnede kirke ikke blev ramt af det styrtende fly, at de skænkede en alterkande til kirken med indskriptionen “Tveje Merløse kirke. Som tak for 27/1 1943″.

Gravsted for piloten James George Dawson og navigatøren Ronald Harry Cox. Foto: Rolf Larsen.
Gravsted for piloten James George Dawson og navigatøren Ronald Harry Cox. Foto: Rolf Larsen.

Web-TV: Et bombefly faldt ned i Tveje Merløse