Holbæk – en dansk garnisonsby

Da tyskerne kom til Holbæk d. 9. april 1940, slog de sig ned ved Søndre Skole.

I løbet april blev der lavet en ordning, så Holbæk, ligesom Randers, Sønderborg og Næstved skulle være rent dansk garnisonsby. Dermed slap Holbæk i de første år af krigen for tysk indkvartering.

De fleste danske soldater blev sendt hjem, men I Holbæk var der stadig danske soldater og der foregik også en hvis uddannelse af danske soldater på kasernen.

Holbæk Kaserne havde en central rolle i de spirende modstandsarbejde. Herfra blev der f.eks. dyrket terrænsport under ledelse af premiereløjtnant Per Winge, og ifølge “Holbæk i hundred år” havde mange af de senere modstandsfolk i Holbæk netop deltaget i terrænsportforeningen.

Senere lykkedes det også at få kasser med våben smuglet ud fra kasernen og anbragt i bl.a. lader på forskellige herregårde i omegnen.

Chefen for Holbæk Garnison, oberst Lunn, rejste rundt og holdt foredrag og på den måde kunne hans ledsagere skabe kontakter til andre pålidelige folk.

Men den 29. august 1943 var det slut – den dag blev det danske forsvar afvæbnet af den tyske værnemagt efter samarbejdspolitiken sammenbrud. Men i Holbæk ville garnisonen ikke uden videre overgive sig.

Kilde: Michael Hertz, Holbæk i hundred år.