Andre videoer:

Her er der links til andre videoer om besættelsen – fortrinsvis i vores område.

Dansk Film-Avis Nr. 673 B
Dansk produceret nazistisk ugerevy.
Indeholder bl.a. indslag om festspil på Orø, hvor man mindes de gamle bystævner. Kan ses her.